e OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1

Naslov projekta:       e-OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 (e-OET-1)

Opis projekta:          e-OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 (e-OET-1) predstavlja multimedijsko didaktično gradivo z vključenimi interaktivnimi elementi, ki pokriva učni program oz. katalog znanja predmeta osnove elektrotehnike 1 v prvih letnikih strokovnih tehniških  šol v programu elektrotehnik.

E-gradivo bo v celoti usklajeno z omenjenim katalogom znanja in bo obravnavalo naslednje učne sklope: osnove merskega sistema; osnovni pojmi elektrike; lastnosti in zakonitosti električnih krogov; električno delo in moč; električno polje in magnetno polje. Ta multimedijski produkt bo uporaben tako za učitelje pri podajanju novih vsebin, ponavljanju,  utrjevanju  in preverjanju znanja kot tudi za dijake pri samostojnem učenju.

Partnerji v projektu:   Tehniški šolski center Kranj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Srednja šola tehniških strok Šiška in  IT Niansis Franci Lajovic s. p..

 

Vodja projekta:        Srećko Simović, univ. dipl. inž.

 

Sodelavci v projektu: TŠC Kranj: Rado Logonder, univ. dipl. inž., Jože Drenovec, univ. dipl. org., inž. ele., Dragica Debeljak, prof., Srećko Simović, univ. dipl. inž.;

FE Ljubljana: dr. Anton Rafael Sinigoj, univ. dipl. inž., mag. Iztok Humar, univ. dipl. inž., mag. Edi Bulić, univ. dipl. inž., mag. Marko Papić, univ. dipl. inž., mag. Matej Eljon, univ. dipl. inž., mag. Jože Guna, univ. dipl. inž.;

SŠTS Šiška: Zdravko Žalar, univ. dipl. inž.;

IT Niansis Franci Lajovic s. p.: Franci Lajovic, elektrotehnik, Uroš Simović, dijak.

 

Recenzenta:            dr. Saša Divjak, univ. dipl. inž. (FRI Ljubljana) in mag. Drago Crnić, univ. dipl. inž. (Šolski center Novo mesto).

  

Projekt bo sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letih 2006 in 2007 v okviru 3. ukrepa – Vseživljenjsko učenje znotraj druge prednostne naloge – Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje, aktivnost 2.3.1 Izobraževanje izobraževalcev, podaktivnost 2.3.1.2 Izobraževanje izobraževalcev v Ro.


<< Nazaj